NEN 3140 Elektrische apparatuur


Alle belangrijke eisen met betrekking tot laagspanningsinstallaties zijn opgenomen in de NEN 3140. Deze heeft dan ook betrekking op de bedrijfsvoering van elektrische apparatuur. De eisen die de ARBO wet stelt met betrekking tot de elektrische veiligheid zijn dan ook uitgewerkt in de NEN 3140.

In de Nederlandse wet staat dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn. Dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De werkgever is dan ook verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn of haar werknemers. Als werkgever kunt u hier het best aan voldoen door de richtlijnen te volgen van de NEN 3140.

De volgende drie aspecten zijn belangrijk bij de NEN 3140:

  • Het gebruik van elektrische installaties moet veilig zijn.
  • Het gebruik van elektrische gereedschappen moet veilig zijn.
  • Personen die met elektrische installaties en of gereedschappen werken moeten geinstrueerd zijn met betrekking tot de veiligheid.
  • Personen die in de omgeving van elektrische gereedschappen en installaties werken moeten geinstrueerd zijn met betrekking tot de veiligheid.

Een periodieke inspectie van elektrische installaties is een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de NEN 3140. Wij adviseren dan ook om dit te laten doen door een kantoor dat hierin gespecialiseerd is met gecertificeerde keurmeesters.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Meet-Infra door te bellen met 0623444104 of te mailen met info@meet-infra.nl of door het contactformulier in te vullen.

Keuring volgens NEN 3140