NEN 2718 Rolsteiger


De NEN 2718 beschrijft de norm voor de fabricage en ontwerp van rolsteigers. He betreft hier rolsteigers die gefabriceerd zijn met prefab elementen. Er wordt een onderscheid gemaakt in rolsteigers voor binnen en buiten. Bij het gebruik van rolsteigers binnen gaat het om rolsteigers met een hoogte van 2,5 meter tot 12 meter. Bij rolsteigers buiten gaat het om rolsteigers van 2 meter tot 8 mater.

De NEN norm 2718 geeft aanbevelingen voor de hoofdafmeting, stabliliseringsmethoden, veiligheidseisen, materiaaleisen en globale informatie over de totale rolsteiger en manuele verplaatsing. Daarnaast bepaalt de stijfheid de maximale werkvloerhoogte.

Kamersteigers met een maximale hoogte van 2,5 meter vallen buiten de NEN 2718 Norm.