NEN 2484 Ladders, vouwladders en klimmateriaal


In Nederland moeten alle ladders, vouwladders en klimmateriaal voldoen aan de Warenwet, omdat de Europese Norm EN 131 onvoldoende veiligheidsgarantie biedt volgens de Nederlandse wet. Bij professioneel gebruik van ladders, vouwladders en klimmateriaal moeten deze voldoen aan de NEN 2484. Deze NEN norm vervangt de NEN normen 3208, 3209 en 3422.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Ook het werken op hoogte met ladders, vouwladders en of klimmateriaal valt hieronder. Immers het werken op hoogte verhoogt het risico en veiligheidsvoorschriften tellen dan ook zwaarder.