NEN 1010 Elektrische apparatuur woning, gebouw, infra


Voor het aanleggen van elektrische laagspanningsinstallaties is Nen 1010 al jarenlang de standaard. De Nen 1010 wordt gebruikt bij laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur, maar ook bij de oplevering van projecten en in de utiliteitsbouw.

Feitelijk is de Nen 1010 een kopie van de Europese voorschriften voor laagspanning. Waar de Europese voorschriften tekort schoten is deze aangevuld met Nederlandse bepalingen.

Deelinstallaties, zoals verlichting, beveiliging en ICT zijn deelinstallaties met hun eigen NEN normen. Deze deelinstallaties moeten ook gekeurd worden op basis van de normen die betrekking hebben op deze installaties. Deze installaties hebben echter veelal raakvlakken met de NEN 1010. Daarom wordt de NEN 1010 ook wel de moedernorm genoemd.

Voor meer informatie over de NEN 1010 en onze keuringen kunt u altijd contact opnemen met Meet-Infra.