Aansprakelijkheid


In de Europese norm EN 50110 uit 1996, aangevuld met de Nederlandse NEN normen staat dat uw elektrische gereedschappen en arbeidsmiddelen ieder jaar gekeurd moeten worden.

Gebeurt dit niet dan kan u strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. In het minst ernstige geval kunt u een boete opgelegd krijgen van de Arbeidsinspectie. Bij een ernstig ongeval kan de werkgever en werknemer vervolgd worden door het OM.

Daarnaast kan een slachtoffer directe en indirecte schade claimen. U bent in dat geval ook civielrechterlijk aansprakelijk.

U kunt dit uiteraard voorkomen door uw keuringen uit te laten voeren door Meet-Infra Facilities.