Het werken met elektrische arbeidsmiddelen en elektrische installaties is niet altijd zonder gevaar. Het verkeerd gebruiken van deze elektrische installaties of de verkeerde aanleg of montage van elektrische installaties kunnen leiden tot ongelukken, productiviteitsverlies, brand of erger.

Daarom is in het arbobesluit artikel 7.4a lid 3 vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen, ladders en rolsteigers minimaal 1 maal per jaar gekeurd dienen te worden. De norm hiervoor is om gebruik te maken van de NEN 3140 of NEN 1010.

Een korte opsomming van de voordelen die een keuring u als werkgever biedt:

 • U als werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving voor uw personeel.
 • U voldoet aan de Arbo Wet.
 • Professionele organisatie.
 • U voldoet aan de verplichtingen van een brandverzekering.
 • U voldoet aan de verplichtingen van een ongevallenverzekering.
 • U voldoet aan de voorwaarden die Gemeenten en Overheden stellen.

De keuringen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige en gecertificeerde keurmeester. MEET Infra & Facilities heeft gecertificeerde keurmeesters in dienst die kunnen bepalen welke installaties of installatieonderdelen gekeurd moeten worden en welke installaties niet. Onze keurmeesters bepalen op welke termijn de keuringen dienen plaats te vinden. Of er gebruik kan worden gemaakt van een steekproef of juist niet. En welke metingen en beproevingen moeten plaatsvinden.

Vervolgens zullen onze keurmeesters alle zaken vastleggen en documenteren. Niet alleen de uiteindelijke inspectie en methode wordt vastgelegd en gedocumenteerd, maar ook waarom sommige installaties wel en sommige niet zijn geinspecteerd.

De werkgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van een veilige werkomgeving voor het personeel. Voldoet u de werkgever hier niet aan dan kan de werkgever verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele calamiteiten. Degene die de installaties verricht is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrische installatie. De installatieverantwoordelijke moet formeel aangewezen worden door de werkgever. Tot slot dient de installatie gekeurd te worden. De keurmeester is verantwoordelijk voor de uitgevoerde inspectie en geeft zijn fiat of verbeterpunten door aan de opdrachtgever in de vorm van een rapport.De werkgever of de installatieverantwoordelijke dient dit rapport te kunnen overleggen.

MEET Infra & Facilities keurt uw elektrische installatie, apparaten, ladders, trappen, steigers en harnassen tegen concurrerende prijzen. Omdat wij uitsluitend diensten en geen materialen leveren, kunnen onze klanten rekenen op een objectief beeld van de NEN geïnspecteerde items.

Juist daarom laten zoveel industriële gebruikers, installateurs, constructiemontage, schilders en dienstverlenende bedrijven de groepenkast, het klimmateriaal, de valbeveiliging en het gereedschap keuren bij MEET Infra & Facilities. Uw specialist op het gebied van keuringen.

Waarom Meet-Infra & Facilities:

 • NEN Keurmeesters

Meet-Infra & Facilities maakt gebruik van gecertificeerde inspecteurs.

 • NEN Keuringsstickers

Meet Infra & Facilities maakt gebruik van NEN Keuringsstickers, zodat altijd duidelijk is wanneer het arbeidsmiddel is gekeurd, wanneer de herkeuring nodig is en bovenal dat het arbeidsmiddel veilig is.

 • NEN certificaat

Na keuring ontvangt u een NEN keuringscertificaat, zodat u altijd kunt aantonen dat uw arbeidsmiddelen veilig zijn. Bij een eventuele arbeidsinspectie kunt u deze certificaten overleggen.

 • Omdat wij weten dat uw tijd kostbaar is keuren wij ook in de avonduren
 • Een keuring leidt tot een vermindering van ongevallen
 • Door onderhoud en keuring hebben uw gereedschappen en arbeidsmiddelen een langere levensduur
 • Juist overzicht van de arbeidsmiddelen en gereedschappen

Wij keuren met de Nieaf-Smitt EazyPAT.

Bij vragen kunt u contact opnemen door te bellen met 0623444104 of te mailen met info@meet-infra.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het contactformulier dan nemen wij contact met u op.